உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆவடி தொகுதி

31

ஆவடி தொகுதி தெற்கு நகரத்தின் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 3.3.2020  காமராஜர் நகரில் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திவீரத்தமிழர் முன்னணி – மாநிலக் கலந்தாய்வு – திருச்சி | சீமான் – கருத்துரை
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்-ஆவடி தொகுதி