உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு -காங்ககேயம் தொகுதி

13
காங்ககேயம் தொகுதி சென்னிமலை ஒன்றியம் மேலப்பாளைத்தில் 1.3.2020                                 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 1.3.2020 அன்று  மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.