உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

7

திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக  23-02-2020 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மேலகல்கண்டார் கோட்டை பஞ்சாயத்து அலுவலகம் அருகில் நடைபெற்றது.