உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-முதுகுளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி

39

முதுகுளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 24.02.2020 அன்று கமுதி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பேரையூரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.