உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் கிளை கட்டமைப்பு-

82

விராலிமலை தொகுதி செயலாளர் கரு பிச்சரத்தினம் தலைமையில் விராலிமலை கிழக்கு ஒன்றியத்தின் விட்டாநிலைபட்டி கிராமத்தில் நாம்தமிழர் கட்சியின்  புதிய கிளை கட்டமைப்பு மற்றும்  உறுப்பினர் சேர்க்கை  முகாம் நடைபெற்றது…