வீரத் தமிழ்மகன் முத்துக்குமார் நினைவேந்தல் நிகழ்வு/வந்தவாசி

14

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதியில்  வீரத் தமிழ்மகன் முத்துக்குமார் அவர்களது 11 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு சளுக்கை கிராமத்தில்  9/01/2020 நடத்தப்பட்டது.