வீரத்தமிழ் மகன் முத்துகுமார்-நினைவேந்தல் நிகழ்வு

25
29.11.2020 அன்று வீரத்தமிழ் மகன் முத்துகுமார் அவர்களின்  11வது ஆண்டு நினைவேந்தல் பொன்னேரி தொகுதி மீஞ்சூர் நகரத்தில் நடைபெற்றது.