மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்- வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி

35

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் பெரணமல்லூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ரெட்டி குப்பத்தில் 23/02/2020 அன்று  நடைபெற்றது.