தைப்பூச திருவிழா -வேல்_வழிபாடு-அன்னதானம்-கம்பம் தொகுதி

30
கம்பம் வீரத் தமிழர் முன்னணி சார்பில்
தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு வேல்_வழிபாடு அன்னதானம்  நடைபெற்றது…