சாலையில் உள்ள குப்பைகள் அகற்றும் பணி-மாதவரம் தொகுதி

4
நாம் தமிழர் கட்சி யில் 19/1/2020  காலை 8 மணிக்கு
சோழவரம் கிழக்கு ஒன்றியம் ஒரக்காடு ஊராட்சி தலைவர் தலைமையில்
சாலையில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றி சுத்தம் செய்யும் பணி நடைபெற்றது.