கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம்-நாகர்கோவில் தொகுதி

9

நாகர்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம்   23-02-2020  பெருவிளை முருகன் கோவில் சந்திப்பு  பகுதியில் நடைபெற்றது.