கொடியேற்றும் விழா-மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி

19

16.02.2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை  அன்று மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கோடித்தண்டலம், பாக்கம்,  விண்ணம்பூண்டி, மின்னல் சித்தாமூர், கொங்கரை ஆகிய பகுதிகளில் கொடியேற்றப்பட்டது.