கொடியேற்றும் நிகழ்வு-காஞ்சிபுரம் தொகுதி

9

காஞ்சிபுரம் தொகுதி சார்பாக கடந்த 16-02-2020 அன்று வதியூர் கிராமத்தில் கொடிஏற்றும் விழா நடைபெற்றது.