கையூட்டு ஊழல் பாசறை பயிற்சி வகுப்பு -வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி

54

வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக கையூட்டு ஊழல் பாசறை பயிற்சி வகுப்பு                               கையூட்டு ஊழல் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்  ஈசுவரன் கலந்து கொண்டு வகுப்பு எடுத்தார்.