குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக பொதுக்கூட்டம்-குளச்சல் தொகுதி

16

குளச்சல் தொகுதி சார்பாக குளச்சல் நகரில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக 11/02/2020 மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.