கலந்தாய்வு கூட்டம்-பூந்தமல்லி தொகுதி

52
பூந்தமல்லி தொகுதி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம்‌

பாரிவாக்கத்தில் 23.2.2020 அன்று நடைபெற்றது .
முந்தைய செய்திகொடியேற்றும் விழா- பூந்தமல்லி தொகுதி
அடுத்த செய்திமரம் நடும் விழா-சுற்றுச்சூழல் பாசறை