கலந்தாய்வு கூட்டம்-நெய்வேலி தொகுதி

9
நெய்வேலி தொகுதி பாரதி நகர் கிளை  வட்டம்-1 பாரதி நகர் கிளையில் கலந்தாய்வு கூட்டம் 26-01-2020 அன்று நடைபெற்றது.