கலந்தாய்வு கூட்டம்-திருப்போரூர் தொகுதி

18

திருப்போரூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் 9.2.2020 அன்று நடைபெற்றது.