கலந்தாய்வு கூட்டம் / திருப்பரங்குன்றம்  தொகுதி

19
26.1.2020 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி மதுரை திருப்பரங்குன்றம்  தொகுதி,ஒன்றியம், நகரம், பாசறை
பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு, கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.