கலந்தாய்வு கூட்டம்-சைதாப்பேட்டை தொகுதி

12

சைதாப்பேட்டை தொகுதி கிழக்கு பகுதி சார்பாக 26 -01-20 அன்று மாலை கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.