கலந்தாய்வு கூட்டம்- சைதாபேட்டை தொகுதி

11

02-02-2020 அன்று சைதாப்பேட்டை மேற்கு பகுதி 139வட்டத்தில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.