கலந்தாய்வு கூட்டம் – செய்யூர் தொகுதி

12

(02-02-2020 ) செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்டம், செய்யூர் தொகுதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக இலத்தூர் (தெற்க்கு) ஒன்றியத்தில்  கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.