கலந்தாய்வு கூட்டம்- கொளத்தூர் தொகுதி

11
16.02.2020 காலை 10 மணிக்கு கொளத்தூர் தொகுதி மேற்கு கிழக்கு பகுதிக்கும் கலந்தாய்வுகள் கூட்டம் நடைபெற்றது.