கலந்தாய்வு கூட்டம்-ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி

24

16.02.2020 அன்று ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி ஊத்தங்கரை நகரில்  ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி தலைமை அலுவலகமான  பாலச்சந்திரன் குடில் இடமாற்றம் செய்து புதிதாக திறக்கப்பட்டு கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது….