கருவேல மரம் ஒழிப்பு, மரம் நடுதல்-திருவையாறு தொகுதி

41

திருவையாறு தொகுதி, பூதலூர் (தெ) ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட சொரக்குடிப்பட்டி கிராமத்தில் சுற்றுசூழல் பாசறை சார்பாக கருவேல மரம் ஒழிப்பு, மரம் நடுதல், மற்றும் துப்புரவு பணிகள் மேற்க்கொள்ளப்பட்டன.