ஐயா கக்கன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு/கொளத்தூர் நாம் தமிழர் கட்சி

12

கொளத்தூர் நாம் தமிழர் கட்சி பூம்புகார் நகர் பாரத ஸ்டேட் வங்கி அருகில் ஐயா கக்கன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.