ஊராட்சி கலந்தாய்வு-பூந்தமல்லி தொகுதி

34

பூந்தமல்லி தொகுதி சார்பாக சென்னனீர்ப்குப்பம் ஊராட்சியில் 16.2.2020 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.