உலக சிட்டுக் குருவிகள் தினம் – சுற்றுச்சூழல் பாசறை கலந்தாய்வு-கொளத்தூர் தொகுதி

21

20.3.2020 அன்று சர்வதேச சிட்டுக்குருவிகள் தினத்தினை  முன்னிட்டு கொளத்தூர் தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.