உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-  திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி

6

23.02.2020 அன்று வடசென்னை மேற்கு மாவட்டம்  திரு_வி_க_நகர்_தொகுதி – 72வது வட்டம் கன்னிகாபுரம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  நடைபெற்றது.