உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலந்தூர் தொகுதி

66

ஆலந்தூர் தொகுதி, கொளப்பாக்கம் ஊராட்சியில் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக 23/02/2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலந்தூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலந்தூர் தொகுதி