உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -அண்ணாநகர் தொகுதி

15

அண்ணாநகர் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக 23.02.2020 101வது வட்டத்தில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.