உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரக்கன்று வழங்கும் நிகழ்வு-

9

ஆலந்தூர் தொகுதி கிழக்கு பகுதி 160வது வட்டத்தில் ஆலந்தூர் RTO அலுவலகம் எதிரில் 23/02/2020 அன்று   உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் மரக்கன்று வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.