உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணாநகர் தொகுதி மகளிர் பாசறை

13

அண்ணாநகர் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக (16.02.2020, ஞாயிற்று கிழமை) 103வது வட்டத்தில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.