உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அண்ணாநகர் தொகுதி மாணவர் பாசறை

22

அண்ணாநகர் தொகுதி மாணவர் பாசறை சார்பாக (16.02.2020) 107வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.