உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் /தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி

6

25-11-2018 தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதியில் அமைந்துள்ள தொடர் வண்டி நிலையம்,தொடர்வண்டி நிலைய வாயில் அருகில் காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்.