உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் /தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி

7

23/09/2018 அன்று தருமபுரி சட்டமன்ற தொகுதி தொலைத்தொடர்பு அலுவலகம் எதிரில் காலை  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது