உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் /திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

10

22.01.2020 புதன்கிழமை திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக *உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்* பாரதிபுரம் பகுதியில் சிறப்பாக நடைபெற்றது…