உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி

6
20.1.2020 அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி அறந்தாங்கி ஒன்றியத்தின் சார்பாக அறந்தாங்கியில் இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.