இலவச மருத்தவ முகாம்-வேலூர் தொகுதி

14

வேலூர் தொகுதியின் 10வது பகுதி சார்பாக தொரப்பாடியில்  உள்ள வள்ளலார் திருமண மண்டபத்தில் இலவச மருத்தவ முகாம் 12-01-2020 நடத்தப்பட்டது. இதில் பொது மக்கள் 150 பேர்  பதிவு செய்து மருத்தவ ஆலோசனை பெற்று பயனடைந்தார்.