நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு- உறுப்பினர்_சேர்க்கை முகாம்

8

புதுச்சேரி ஏம்பலம் தொகுதி நத்தமேட்டில் (15.12.2019) பொது மக்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு மற்றும் உறுப்பினர்_சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.