நம்மாழ்வார் புகழ்வணக்க நிகழ்வு -புதுச்சேரி

48

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக 30 12 2019 அன்று நம்மாழ்வாருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது பொதுமக்களுக்கு சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.