தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா-மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி

28

மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகம் கரிகாற்சோழன் குடிலில் தமிழ் புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் விழா  (15.01.2020) இனிதே துவங்கியது.