கொடி ஏற்றுதல் மற்றும் குடிநீர் குழாய் திறப்பு=குளச்சல்

9
03/01/2020 குளச்சல் தொகுதி குருந்தங்கோடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ஆலன்விளை பகுதி கொடி ஏற்றுதல் மற்றும் குடிநீர் குழாயை மக்கள்  பயன்பாட்டிற்க்காக திறந்துவைக்கபட்டது.