கொடியேற்றும் விழா-வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி

17

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் தெள்ளார் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கெங்கம்பூண்டி கிராமத்தில் 17/01/2020  கொடி ஏற்றப்பட்டது.