கொடியேற்றும் விழா-வந்தவாசி தொகுதி

16

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி மற்றும் வந்தவாசி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட புன்னை கிராமத்தில் 16/01/2020 அன்று  கொடி ஏற்றப்பட்டது