கொடியேற்றும் நிகழ்வு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல் மரக்கன்று வழங்குதல் நிகழ்வு

26

சங்கராபுரம் தொகுதி சார்பாக கொடியேற்றும் நிகழ்வு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல் மரக்கன்று வழங்குதல் நிகழ்வு தலைவர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு 19.12.2019 அன்று  நடைபெற்றது .