கலந்தாய்வு கூட்டம்-வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி

22

திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்டம் வந்தவாசி சட்டமன்ற தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் 16/01/2020  வந்தவாசி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட அமுடூர் கிராமத்தில் நடைபெற்றது.