கலந்தாய்வு கூட்டம்-நாங்குநேரி தொகுதி

6

நாங்குநேரி தொகுதி களக்காட்டில் 16.12.2019  உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.