உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-குளச்சல் தொகுதி

5

குளச்சல் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக , ரீத்தாபுரம் பேரூராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 5/01/2020  அன்று நடைபெற்றது.