உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ரிஷிவந்தியம் தொகுதி

63

ரிஷிவந்தியம் தொகுதி மணலூர்பேட்டையில் 24.12.2019 அன்று  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது இதில் மக்களுக்கு மரக்கன்று வழங்கப்பட்டது